Một số điểm thay đổi về phong tặng tước hiệu FIAP

0
31
Theo quyết định của Ban lãnh đạo FIAP (công văn số 007/15E) sẽ thay đổi một số điểm mới về việc phong tặng tước hiệu FIAP có hiệu lực từ năm 2016.

 I – Các tước hiệu:

– Artist FIAP            :          A.FIAP.

– Excellence FIAP    :          E.FIAP.

– Excellence FIAP /Bronze: E.FIAP/b

 – Excellence FIAP/Silver:   E.FIAP/s

– Excellence FIAP/Gold  :    E.FIAP/g

– Excellence FIAP/Platinum: E.FIAP/p  

– Excellence FIAP/Diamond1: E.FIAP/d1   

– Excellence FIAP/Diamond2:  E.FIAP/d2 

– Excellence FIAP/Diamond3:  E.FIAP/d3

– Master FIAP                       : M.FIAP

Phong tặng những người có cống hiến và phát triển cho lợi ích của FIAP trong lĩnh vực nhiếp ảnh:

– Excellence FIAP for Services Rendered : ES.FIAP.

– Honorary Excellence FIAP                      : HonEFIAP.

Đối với các tước hiệu cần có đủ các điều kiện sau:

Điền các dữ kiện vào mẫu đơn mới do FIAP qui định (xem trên: www.fiap.net/docs_distinction.php)

  A.FIAP.

-Tham gia các cuộc thi do FIAP bảo trợ ít nhất là 1 năm, có số tác phẩm được trưng bày đầu tiên phải được trước đó 1 năm.

– Có tác phẩm tham dự ít nhất tại 15 cuộc thi quốc tế do FIAP bảo trợ ở 8 quốc gia khác nhau.

– Có 40 lần được trưng bày của 15 tác phẩm khác nhau tại các cuộc thi quốc tế do FIAP bảo trợ.

-Trong các tác phẩm đó bao gồm ít nhất có 4 tác phẩm khác nhau được trưng bày ít nhất một lần tại cuộc thi ảnh giấy quốc tế do FIAP bảo trợ.

– Gửi 5 tác phẩm khác nhau nén vào file hoặc đĩa CD tới FIAP trong đó phải có 3 tác phẩm đã được trưng bày tại các cuộc thi quốc tế khác nhau.

E.FIAP

– Mang tước hiệu A.FIAP là 1 năm (tính năm ghi ở bằng chứng nhận).

– Có tác phẩm tham dự tại 30 cuộc thi quốc tế do FIAP bảo trợ ở 20 quốc gia khác nhau.

– Có 250 lần được trưng bày của 50 tác phẩm khác nhau tại các cuộc thi quốc tế do FIAP bảo trợ.

-Trong các tác phẩm đó bao gồm 12 tác phẩm khác nhau được trưng bày ít nhất một lần tại cuộc thi ảnh giấy quốc tế do FIAP bảo trợ.

– Gửi 5 tác phẩm khác nhau nén vào file hoặc đĩa CD tới FIAP, các tác phẩm đó khác không giống hoặc tương tự đã gửi cho lần xét A.FIAP. Trong các tác phẩm đó có 3 tác phẩm được trưng bày  và có í nhất 2 tác phẩm đã đoạt giải thưởng ở các cuộc thi quốc tế khác nhau.

Cấp độ E.FIAP

– Mang tước hiệu E.FIAP là 1 năm (tính năm ghi ở bằng chứng nhận).

– E.FIAP/b: 200lần được trưng bày với 50 tác phẩm khác nhau tại 5 quốc gia khác nhau.

– E.FIA/s: 300 lần được trưng bày với 100 tác phẩm khác nhau tại 10 quốc gia khác nhau.

– E.FIAP/g: 500 lần được trưng bày với 150 tác phẩm khác nhau tại 15 quốc gia khác nhau.

– E.FIPA/p: 700 lần được trưng bày với 250 tác phẩm khác nhau tại 20 quốc gia khác nhau.

Sau ngày được trao tước hiệu E.FIAP/p hoặc từ ngày 01/01/2015 sẽ được phong tặng các tước hiệu  khi có:

– E.FIAP/d1: 50 giải thưởng với 15 tác phẩm khác nhau ở 5 quốc gia khác nhau.

– E.FIAP/d2: 100 giải thưởng với 30 tác phẩm khác nhau ở 7 quốc gia khác nhau.

– E.FIAP/d3: 200 giải thưởng với 50 tác phẩm khác nhau ở 10 quốc gia khác nhau.

Sau khi mang tước hiệu E.FIAP để nâng cấp độ tiếp theo cần có các giải thưởng:

– E.FIAP/b: 4 tác phẩm đoạt giải thưởng ở 4 quốc gia khác nhau và các salon khác nhau.

– E.FIAP/s: 5 tác phẩm đoạt giải thưởng ở 5 quốc gia khác nhau và các salon khác nhau.

– E.FIAP/g: 6 tác phẩm đoạt giải thưởng ở 6 quốc gia khác nhau và các salon khác nhau.

– E.FIAP/p: 7 tác phẩm đoạt giải thưởng ở 7 quốc gia khác nhau và các salon khác nhau.

– E.FIAP/d1: 5 tác phẩm đoạt giải thưởng ở 5 quốc gia khác nhau và các salon khác nhau.

– E.FIAP/d2: 6 tác phẩm đoạt giải thưởng ở 6 quốc gia khác nhau và các salon khác nhau.

– E.FIAP/d3: 7 tác phẩm đoạt giải thưởng ở 7 quốc gia khác nhau và các salon khác nhau.

– Các tác phẩm phải khác nhau không giống hoặc tương tự khi đã gửi làm các tước hiệu khác.

– Mỗi một năm E.FIAP lên cấp độ phải tuân theo trình tự: đồng, bạc, vàng, bạch kim,kim cương từ 1 đến 3.

Các tước hiệu M.FIAP, ES.FIAP, HonE.FIAP thủ tuc vẫn như cũ.

Những thông tin khác cần chú ý khi điền các dữ liệu:

– Cùng một tác phẩm gửi dự thi một hoặc nhiều salon dưới sự bảo trợ của FIAP, hay FIAP hai năm một lần đều phải mang cùng tên.

– Tác phẩm mang tên “Vô đề” sẽ không được Ban tước hiệu  chấp nhận và không được tính điểm để xét tước hiệu.

– Ảnh bộ giấy hay kỹ thuật số chỉ được tính một điểm.

– Khi hồ sơ tước hiệu bị từ chối phải chờ một năm sau, trước khi gửi hồ sơ mới.

– Khi hồ sơ M.FIAP bị từ chối phải chờ ba năm sau, trước khi gửi hồ sơ mới. Tối đa được gửi ba lần tới FIAP.

– Hồ sơ tước hiệu đã gửi tới FIAP, trong mọi trường hợp bị từ chối, người nộp hồ sơ vẫn phải trả lệ phí sau khi được xét.

– Tác phẩm gửi tới FIAP dạng file (gửi qua WeTransfer) có định dạng JPEG, chiều dài nhất là 3600pixels.

– Các dữ liệu khai trong hồ sơ FIAP phải bằng một trong các ngôn ngữ mà FIAP đang sử dụng.

Đức Thắng (Lược dịch)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here