Đại hội lần thứ VII Hiệp hội Nhiếp ảnh gia Trung Quốc

0
31
“Trước khởi điểm lịch sử mới, càng tự giác hơn, càng chủ động hơn thúc đẩy sự nghiệp nhiếp ảnh đại phát triển, đại phồn vinh” đó là tiêu đề báo cáo của Ban Chấp hành Hiệp hội do đồng chí Lý Tiền Quang, Phó Chủ tịch thường trực Kiêm tổng thư ký thay mặt Ban Chấp hành khóa VI trình bày tại Đại hội Hiệp hội Nhiếp ảnh gia Trung Quốc diễn ra tại Thủ đô Bắc Kinh – Trung Quốc từ ngày 24 đến 26 tháng 11 năm 2007.

 

Đại hội lần thứ VII Hiệp hội Nhiếp ảnh gia Trung Quốc

Chủ tịch và 12 phó chủ tịch

Thành lập năm 1956 ( lúc đầu là Học viện Nhiếp ảnh Trung quốc, đến năm 1979 đổi tên thành Hiệp hội Nhiếp ảnh gia Trung quốc). Sau hơn 50 năm hoạt động, đây là Đại hội lần thứ VII Hiệp hội Nhiếp ảnh gia Trung Quốc. Tham dự Đại hội có 280 đại biểu đại diện cho hơn 10 ngàn Hội viên cả nước.

Tại Đại hội, đồng chí Lưu Văn Sơn, Uỷ viên Bộ Chính trị- Bí thư Trung ương Đảng- Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội. Đồng chí Lưu Văn Sơn khẳng định: Từ Đại hội lần thứ VI đến nay, Hiệp hội Nhiếp ảnh gia Trung Quốc luôn kiên trì phương hướng đúng đắn, liên hệ chặt chẽ những người làm công tác nhiếp ảnh, làm việc rất có hiệu quả,  lập thành tích xuất sắc trên các mặt sáng tác, bình luận văn phục vụ cơ sở. Đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới Văn nghệ sĩ phải coi việc học tập, tuyên truyền và quán triệt tinh thần Đại hội 17 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Trước mắt và trong cả thời gian tới, yêu cầu các nghệ sĩ tiếp tục đi sát thực tế, bám sát đời sống quần chúng nhân dân, đi vào tuyến đầu cải cách mở cửa, tuyến đầu xây dựng kinh tế, xã hội, thúc đẩy ngành nhiếp ảnh ngày càng  phát triển và phồn vinh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khoá VII gồm 131 uỷ viên. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất bầu Đoàn chủ tịch gồm 13 người, đồng chí Thiệu Hoa (nguyên thiếu tướng quân đội) được bầu lại làm Chủ tịch và 12 Phó chủ tịch là Vương Duyệt, Vương Đào, Vương Văn Lan, Vương Ngọc Vân, Đặng Duy, Chu Hiến Dân, Lý Vị Kon, Lý Học Lương, Lý Tiền Quang, Trương Vũ, Trương Đông Thăng, La Cảnh Tiến. Đoàn Chủ tịch đã quyết định bổ nhiệm đồng chí Lý Tiền Quang là Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký, các đồng chí Vương Trịnh Sinh, Cố Lập Quần, Giải Hải Long làm Phó tổng thư ký.

Ngoài ra, Đoàn Chủ tịch cũng đã quyết định mời 10 đồng chí lão thành làm cố vấn cho Hiệp hội Nhiếp ảnh gia Trung Quốc.

VŨ VĂN CẢNH

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here