Chuyển đổi số y tế quốc gia: Điểm sáng 2020

0
34

Trong 2020, Việt Nam đã tận dụng tối ưu các thành tựu về ứng dụng công nghệ thông tin, huy động nguồn lực xã hội, tìm kiếm giải pháp thúc đẩy triển khai nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả Chương trình chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, bối cảnh COVID-19.

Triển khai Chương trình chuyển đổi số y tế quốc gia theo Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/09/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Chuyển đổi số y tế quốc gia: Điểm sáng 2020

Các đơn vị đầu mối tổ chức eHealth Vietnam Summit 2020 gồm Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Văn phòng Chính phủ, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế, Tập đoàn Đầu tư và Quản lý V-startup và Công ty CP truyền thông Thiên Lộc.

Với lĩnh vực y tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận: “Sự tham gia tích cực của ngành y tế trong tiến trình thực hiện Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, hướng tới đưa Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới.”

Hội nghị Chuyển đổi số y tế Quốc gia diễn ra tại Hà Nội trong 2 ngày 29 và 30/12/2020, dự kiến có khoảng 1.000 đại biểu là Lãnh đạo cấp cao Chính phủ, các bộ, ban, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong ngành y tế, lãnh đạo các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty, doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin y tế trong và ngoài nước, các chuyên gia, cơ quan báo chí, truyền thông và đông đảo cộng đồng theo dõi trên các nền tảng trực tuyến.

Nội dung Hội nghị bao gồm:

01 phiên toàn thể diễn ra từ 8h00 đến 12h00 ngày 30/12/2020;

03 Hội thảo chuyên đề trực tiếp và 01 Hội thảo chuyên để quốc tế trực tuyến diễn ra vào ngày 29/12/2020 với các chuyên đề chuyển đổi số trong phòng bệnh và chăm sóc sức khoẻ, chuyển đổi số trong khám, chữa bệnh và chuyển đổi số trong quản trị y tế.

Ngoài ra, Hội nghị dự kiến có 01 chương trình đặc biệt giữa Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ trưởng Bộ Y tế gặp gỡ và biểu dương đại diện các đơn vị, cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực chuyển đổi số y tế diễn ra tại Văn phòng Chính phủ vào cuối giờ chiều ngày 29/12/2020.

Bên lề của Hội nghị sẽ tổ chức Triển lãm trưng bày giới thiệu sản phẩm công nghệ trong chuyển đổi số y tế.

Được chọn là chương trình điểm sáng Việt Nam 2020, và dự kiến sẽ là chương trình tổ chức thường niên, chuỗi chương trình diễn ra với nhiều hoạt động kì vọng mang đến góc nhìn toàn cảnh và cách tiếp cận chính xác về vấn đề chuyển đổi số Y tế. Hội nghị là nơi lãnh đạo Chính phủ, Bộ, ban, ngành trao đổi thông tin, kết nối, thúc đẩy mạng lưới chuyển đổi số y tế và những ứng dụng công nghệ tại Việt Nam. Từ góc độ tiếp cận toàn dân của lĩnh vực y tế sẽ đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số quốc gia.

Cục CNTT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here